โครงการท่องเที่ยวเลย สุขใจ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

0
250
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมด้วย พนักงาน/ลูกจ้าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกกรรมโครงการท่องเที่ยว เลย สุขใจ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ณ ลานพญานาค เทศบาลเมืองเลย โดยมีท่านชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเดินรณรงค์ เก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสายหลัก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเลยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้