โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

0
214
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นร่วมมอบบ้าน และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ นายจุ่น ศรีระ
(ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเมืองเลย จังหวัดเลย