โครงการผู้ประกอบการใส่ใจอาหารปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

0
218

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการผู้ประกอบการใส่ใจอาหารปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจริญสุข โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  และได้รับเกียรติจาก ผอ.รพ.สต.เจริญสุขร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้