โครงการฝึกอบรมสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

0
167
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการฝึกอบรมสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ณ ที่พักสงฆ์สว่างธรรมใจ โดยท่านเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิษณุ เพียเสนา ส.ท เทศบาลตำบลน้ำสวย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่สตรีตำบลนาดินดำ และได้รับเกียรติจากท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน
เข้าร่วมงานดังกล่าว