โครงการพัฒนาศักยภาพผู้งสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.นาดินดำ)

0
68

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้งสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.นาดินดำ) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาดินดำ โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแจ้งการจบการศึกษา รุ่นที่ 2 และแจ้งแนวทางการเปิดโรงเรียนในปีงบประมาณ 2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเอกชน บริษัท ไจแอ็น ร็อค จำกัด , บริษัทพี.ที.เค.ไมน์นิ่ง จำกัด และหน่วยงานราชการภายในตำบลนาดินดำที่ให้การสนับสนุน และความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในไม่ว่าจะเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่ ผู้ช่วยแต่ละหมู่ โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี