โครงการรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565)

0
35

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565)โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยท่านเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมคณะ ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ โรงเรียนบ้านหนองผำ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ และชาวบ้านหนองทุ่มและใกล้เคียง เข้าร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวัดป่าสันติธรรม ม.6 บ้านหนองทุ่ม อย่างพร้อมเพียงกัน