โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number One

0
4

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาดินดำ คณะกรรมหมู่บ้าน ม.1 บ้านนาดินดำ ได้จัดอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number One ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชาญ แสนพันธ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบนาดินดำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ และแขกผู้เกียรติร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย คือ น้องๆนักเรียน/เยาวชน จำนวน 40 คน