โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

0
246

งานส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนตำบลนาดินดำ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดป่าสันติธรรม หมู่ที่ 6 บ้านหนองทุ่ม ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย