โครงการสตรีกับวิถีการเลี้ยงผึ้ง

0
66

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักปลัด จัดโครงการสตรีกับวิถีการเลี้ยงผึ้ง ณ วัดคามวาสี บ้านหนองนา
ทราย ม.5 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน และกลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ ทั้ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว