โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

0
563

เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์) โดยได้รับเกียรติจาก น่านนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องตำบลนาดินดำ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก