โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย

0
112

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย ณ วัดบูรพาราม บ้านหนองหญ้าไซ ม.2 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คนเข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณอุทุมพร จวนมาส เกษตรตำบลนาดินดำพร้อมคณะ และคุณกระต่าย จากสวนกระต่ายสบายเลย เป็นวิทยากรมอบความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานในครั้งนี้