โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์

0
149

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  โรงเรียนเทศบาลตำบลนาดินดำ 2 บ้านหนองนาทราย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย โดยมีนายวิชาญ แสนพันธ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดินดำ 2 บ้านหนองนาทราย เข้าร่วมโครงการ