โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้พิการ

0
121

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการส่งเสริมฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้พิการ (กิจกรรมผ้ามัดย้อม) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการลดความตรึงเครียด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โดยมีท่านเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบล
นาดินดำเป็ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว