โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

0
308

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ บ้านห้วยลึก หมู่ 14 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน พร้อมพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 14 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้