โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี 2561

0
551

เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ มีการสรงน้ำพระที่นำศิริมงคลใกับตนเองและครอบครัว ในการจัดงานครั้งนี้ นายสรวิชญ์ภูมิศรี นายกเทศบาลตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านร่วมงานเป็นจำนวนมาก

« ของ 2 »