โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด

0
804

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดโดยได้รับเกียรติจากท่าน นายอำเภอเมืองเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน พี่น้องตำบลนาดินดำ ทั้ง 14 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

« ของ 3 »