โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง

0
144

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา นายวิชาญ แสนพันธ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง จัดโดย อสม. บ้านหนองฮี ม. 11 (ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาดินดำ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.รพ.สต.บ้านหนองผำ และผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ