โรงเรียนเทศบาลตำบลนาดินดำ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

0
53

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม โรงเรียนเทศบาลตำบลนาดินดำ นำนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 และ 3 ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดจอมแจ้ง บ้านนาดินดำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย