ข่าวกิจกรรม

ทรงพระเจริญ
 


ข่าว กิจกรรมเทศบาลตำบลนาดินดำ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลนาดินดำจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล
และโรงเรียนนาดินดำ ต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสนุบสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด
โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสรวิชญ์ ภูมิศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้เกียรตร่วมงานในครั้งนี้


หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด