ข่าวกิจกรรม

ทรงพระเจริญ
 


ข่าว กิจกรรมเทศบาลตำบลนาดินดำ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ นำโดยท่านนายกสรวิชญ์ ภูมิศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ ณ บริเวณ สวท.เลย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

 

 


หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด