ข่าวกิจกรรม

ทรงพระเจริญ
 


ข่าว กิจกรรมเทศบาลตำบลนาดินดำ

เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ซึ่งสืบทอดมารแต่โบราณ มีการสรงน้ำ
พระที่นำสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ในการจัดงานครั้งนี้ นายสรวิชญ์ ภูมิศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านในร่วมงานเป็นจำนวนมาก


หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด