ข่าวกิจกรรม

ทรงพระเจริญ
 


ข่าว กิจกรรมเทศบาลตำบลนาดินดำ

เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี 2560 "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0 "
การจัดงานครั้งนี้ท่านนายกสรวิชญ์ ภูมศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี และผู้นำชุมชน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมงาน และที่สำคัญคือผู้สูงอายุจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลนาดินดำร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น ที่ร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชน
จำนวน 14 ท่าน และร่วมกันรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

 

หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด