โครงสร้างสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ
Homepage
About Us
Contact Us
Nadindam Municipalities
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
หน่วยงานต่าง ๆ

นายเที่ยงวัน นาราศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดินดำนายสมพร บุตรเต
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ เขตที่ 1นายสมพร บุตรเต
นายภูมิ บุญชิด

นายสมพร ศรีวัฒทานัง     


นายสุนทร กุดเป่ง


นางสาววันวิจิตร์ วรรณไชย


นายสุชาติ บุตรเต
     

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำเขตที่ 2นายเที่ยงวัน นาราศรี
นางอนงค์ นันตะลิ

นายโกศล ลีกระจ่าง     


นายนิเวศ ยาบุษดี


นายสำรวย ทองจันทร์


นางวยุรี พรหมวาศรี

     
 หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด