โครงสร้างคณะผู้บริหาร
Homepage
About Us
Contact Us
Nadindam Municipalities
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
หน่วยงานต่าง ๆนายสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำนายสมบัติ เสียงใส
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญส่ง ม่วงนนทะศรี
รองนายกเทศมนตรี


นายอาวุธ เสนานุช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายทำนอง สารวงศ์
ที่ปรึกษารนายกเทศมนตรี

 


หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด