ทรงพระเจริญ
 องค์กรสตรีตำบลนาดินดำ

มีสมาชิก ทั้งหมด 210 คนนางวยุรี พรหมวาศรี
ประธานกลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ

 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1 บ้านนาดินดำ
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2 บ้านหนองหญ้าไซ
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 บ้านหนองผำ
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 4 บ้านห้วยม่วง
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาทราย
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองทุ่ม
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์มงคล
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 8 บ้านเจริญสุข
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง

 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 11 บ้านหนองฮี
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 12 บ้านห้วยลึก
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม่วง
 
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 14 บ้านห้วยลึก

 


 

 

 หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด