สถานที่ท่องเที่ยว
Homepage
About Us
Contact Us
Nadindam Municipalities
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
หน่วยงานต่าง ๆ
วัดถ้ำปิยะ


วัดถ้ำปิยะ สถานที่ปฏิบัติของสฆ์ และการทำบุญของชาวบ้าน เป็นวัดกลางหุบเขา บริเวณทางเขาเป็นสวนยางพารา
สำนักสงฆ์ผาจอกแก้ว สถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์และการทำบุญของชาวบ้าน อยู่แวดล้อมธรรมชาติและภูเขา มีสภาพเป็นธรรมชาติที่งดงาม
วัดบูรพาราม ม.2 บ้านหนองหญ้าไซ เป็นสถานที่ปฏิบัติของสงฆ์ มีลวดลายปูนปั้นประดับประดา บริเวณหัวเสา หน้าบัน เป็นลวดลายแบบนูนสูง

วัดถ้ำผาขาม
หนองหล่ม หมูที่ 5 บ้านหนองนาทราย ตำบลนาดินดำ


หนองฮี หมู่ที่ 11 บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ


หนองหล่ม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหย่ สามารถขับรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ชมรอบหนองได้ หรือเดินเล่นได้รอบบริเวณ มีสภาพแวดล้อมรอบบริเวณที่
มีองค์ประกอบหลากหลาย เช่น แปลงผัก สวนผลไม้ ป่าไม้สัก
หนองฮี เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่รอบเขาชาวบ้านยังใช้น้ำเพื่อการเกษตร  


หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด